Info / Områdets særpræg / Drigstrup

Drigstrup

Drigstrup ligger ca 1 km øst for Munkebo og ca 3 km vest for Kerteminde.

Drigstrup ligger på en højderyg omgivet af naturområder i form af landbrugsarealer. Der er flere steder udsigt både til Odense fjord, Bregnør fiskerleje samt Kerteminde Fjord. Terrænet i området er meget kuperet med store niveauforskelle.

Drigstrup er en landsby med beboelse, landsbykirke, efterskole, mindre erhverv og landbrug, beliggende i landzone.
 
....beskrivelsen af Drigstrup er endnu under udarbejdelse.
 
Drigstrup Lokalråd | Lykkedamsvej 29, Drigstrup, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 20204636 | jcarstensen@hotmail.dk