Info / Områdets særpræg / Bregnør

Bregnør

Bregnør er opdelt i 2 mindre selvstændige samfund.

Ned ad havnevejen ligger Bregnør fiskerleje, en klynge huse i tæt bebyggelse ned mod den lille havn. På havnen findes et mindre havnehus, der er samlingspunkt for en del af de begivenheder og mærkedage der er i det lille lokalsamfund. Betaler man et beskedent årligt medlems kontingent, kan havnehuset lejes til disse mærkedage af de lokale beboere. Med tilskud fra fonde og Kerteminde kommune er der senest indrettet handicap toiletfaciliteter på stedet.

Et par af de ældre bygninger i området er indenfor de seneste par år erstattet af helt nye huse. Dette sker typisk i forbindelse med hushandler. Den typiske beboer i Bregnør fiskerleje har en tilknytning til stedet. Enten er vedkommende født og opvokset her, eller er kommet til egnen som ægtefælle til en af de "lokale".

Landsbyen Bregnør består af en stribe ejendomme langs Bregnør Bygade. De fleste er landbrugsejendomme. Der er i dag ikke længere nogle af gårdene der drives som selvstændige landbrug. Jorden fra samtlige gårde er bortforpagtet, men mange af de tidligere aktive landmands familier bor stadig på ejendommene.
 
Et af omdrejnings punkterne i den lille landsby, er Bylauget, som i dets nuværende form har eksisteret siden 1943. Traditionerne holdes i hævd hvert år ved oldermands gildet, der afholdes 1. søndag i maj hvor man mødes på bystævnet kl. 10. Titlen som oldermand går på skift mellem husejerne, et år af gangen. Oldermanden opbevarer og fører byens protokol, og har ansvaret for byens pung, som der aflægges regnskab for ved oldermandsgildet.

Bregnør grænser op til den tidligere Munkebo Kommune, hvorfor vejen gennem landsbyen har 2 vejnavne. Den kaldes Bregnørvej på den strækning der tidligere lå i Munkebo Kommune, og Bregnør Bygade på den del der hørte under Kerteminde Kommune. Beboerne på den del af vejen der hedder Bregnørvej, er stadig den dag i dag ikke medlem af Bregnør Bylaug.

På 5 af de 7 gårde der stadig har jord tilhørende gården, er der hestehold. Dette betyder at der er rigtig mange heste, og derfor et naturligt grundlag for egnens rideskole, som har ligget der i mange år.
Drigstrup Lokalråd | Lykkedamsvej 29, Drigstrup, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 20204636 | jcarstensen@hotmail.dk