Arrangementer i Sognegården

 

Generalforsamling i Drigstrup lokalråd
Onsdag, den 20. september kl. 18.00
- med smørrebrød og øl/vand.
 
Husk tilmelding - på 20 20 46 36 eller på mail til jcarstensen@hotmail.dk
 
Lokalrådet inviterer hermed alle i Drigstrup, Bregnør, Over Kærby og Lille Viby til at deltage i den ordinære generalforsamling onsdag, den 20. september kl. 18.00 - i Drigstrup Sognegård.
Lokalrådet er vært og serverer smørrebrød og øl/vand under generalforsamlingen!!
Vi håber du har lyst til at deltage og få en god snak om lokalrådets arbejde.
Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til forplejning. Du kan tilmelde dig enten ved at ringe til formanden på 20 20 46 36 – eller ved at skrive en mail til jcarstensen@hotmail.dk – senest 14. september.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg til bestyrelsen.
På valg i år er Jørgen Carstensen (modtager genvalg), Lars Toft Rasmussen (modtager genvalg) og Lene Kildemose Jensen (modtager genvalg) samt 2 revisorer og 2 suppleanter.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at der i det kommende år ikke opkræves kontingent.

6. Indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

7. Eventuelt.
 

NB! Sæt kryds i kalenderen allerede nu:
Lørdag, den 27. januar 2024 afholder vi fællesspisning og Banko i Sognegården.
 
 
 

 


Skriv til mig, hvis du har et arrangement i Sognegården, som andre skal kende til. Så laver jeg en nyhed om det på forsiden.
Venlig hilsen, Jørgen Carstensen - mail: jcarstensen@hotmail.dk
Drigstrup Lokalråd blev oprettet i efteråret 2015. Rådet består af repræsentanter fra Drigstrup by samt de små landsbysamfund i omegnen af Drigstrup: Bregnør, Lille Viby og Over Kærby.
Lokalrådet har til formål at arbejde for at bevare og videreudvikle Drigstrup og omegn.
I henhold til Kerteminde Kommunes landsbypolitik, så har kommunen forpligtet sig til at inddrage Drigstrup Lokalråd i beslutninger, der vedrører Drigstrup og omegn
Drigstrup Lokalråd | Lykkedamsvej 29, Drigstrup, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 20204636 | jcarstensen@hotmail.dk