Arrangementer i Sognegården

Generalforsamling i Drigstrup Lokalråd.
Lokalrådet inviterer hermed alle i Drigstrup, Bregnør, Over Kærby og Lille Viby til at deltage i den ordinære generalforsamling fredag, den 24. september kl. 18.00 i Drigstrup Sognegård.
Lokalrådet er vært og serverer smørrebrød og øl/vand under generalforsamlingen!!
Vi håber på at få en god dialog om lokalrådets arbejde og fortsatte berettigelse i lokalområdet.
Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig af hensyn til forplejning. Du kan tilmelde dig enten ved at ringe til formanden på 20 20 46 36 – eller ved at skrive en mail til jlc@vucfyn.dk

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab.
4. Valg til bestyrelsen.
På valg i år er Michael Finke (modtager ikke genvalg), Jørgen Carstensen (modtager genvalg), Lars Toft Rasmussen (modtager genvalg) samt 2 revisorer og 2 suppleanter.

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår, at der heller ikke i det kommende år opkræves kontingent, da vi pga. Covid19 ikke har haft væsentlige udgifter det seneste år.

6. Indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår at ændre i vedtægterne, således at det ikke længere er et krav, at de 4 lokalområder skal være ligeligt repræsenteret i lokalrådet. Vi foreslår desuden at nedsætte antallet af medlemmer i lokalrådet til 6. 

7. Eventuelt.
 
 
Arbejdsdag i Drigstrup Sognegård
Lørdag, den 13. november mødes vi kl. 9.00 i sognegården. Toiletterne skal males:)
 
Banko
Vi fortsætter traditionen med fællesspisning og festligt banko - lørdag, den 22. januar 2022 kl. 17.30 - i Sognegården.
 
 

Skriv til mig, hvis du har et arrangement i Sognegården, som andre skal kende til. Så laver jeg en nyhed om det på forsiden.
Venlig hilsen, Jørgen Carstensen - mail: jlc@vucfyn.dk
Drigstrup Lokalråd blev oprettet i efteråret 2015. Rådet består af repræsentanter fra Drigstrup by samt de små landsbysamfund i omegnen af Drigstrup: Bregnør, Lille Viby og Over Kærby.
Lokalrådet har til formål at arbejde for at bevare og videreudvikle Drigstrup og omegn.
I henhold til Kerteminde Kommunes landsbypolitik, så har kommunen forpligtet sig til at inddrage Drigstrup Lokalråd i beslutninger, der vedrører Drigstrup og omegn
Drigstrup Lokalråd | Lykkedamsvej 29, Drigstrup, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 20204636 | jlc@vucfyn.dk