Om os / Referater / Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

1. Valg af dirigent.
Henriette valgt til dirigent.

2. Formandens beretning.
Formandens beretning blev godkendt. Se beretningen her: Formandens beretning
 
3. Aflæggelse af regnskab.
Regnskab fremlagt og godkendt. Se vedlagte regnskab (link kommer snarest)

4. Valg til bestyrelsen.
Michael Finke – genvalgt.
Jørgen Carstensen – genvalgt.
Lars Toft-Rasmussen valgt til bestyrelsen for Bregnør.
Vi savner en repræsentant for Over Kærby. Her indtræder 1. suppleanten Lene Henriksen indtil en ny repræsentant bliver fundet.
Stig Danielsen valgt som 2. suppleant.
De 2 revisorer Torben Andersen og Marianne Christiansen genvalgt.

Tak til de afgående medlemmer Jane Bjørn og Lone Tolstrup Kristensen for deres engagement i lokalrådet!

5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingentsats.

6. Indkomne forslag.
Ingen forslag indkommet.

7. Eventuelt.
Henriette orienterede om, at der nu er ophængt en hjertestarter ved Ove og Maja på Lykkedamsvej. Den må benyttes efter behov af alle beboere i Drigstrup – der hænger også én på efterskolen. Planen er senere at afholde et hjertestarterkursus for interesserede.
Drigstrup Lokalråd | Lykkedamsvej 29, Drigstrup, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 20204636 | jcarstensen@hotmail.dk