Om os / Referater / Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017

Generalforsamling tirsdag d. 21. september 2017 kl. 19:00 i Drigstrup Sognegård

Fremmødte: Stig Danielsen
Carsten Madsen
Jørgen Carstensen
Jane Bjørn
Michael Finke
Lene Henriksen
+ 3 lokale borgere
 

Referat

1. Valg af dirigent.
Formand Stig Danielsen byder velkommen og takker for fremmøde. Ole Vedby blev foreslået og valgt som dirigent. Ole Vedby kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet korrekt og derfor fuld beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning.
Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Stig Danielsen.
Beretningen blev godkendt.
Bilag – formandens beretning.

3. Regnskab.
Regnskabet blev gennemgået af Michael.
Regnskabet blev godkendt.
Bilag – regnskabet.

4. Valg.
På valg Carsten Madsen – ønsker ikke genvalg.
Henning Severinsen, Bregnør, blev valgt for 2 år.
På valg Jane Bjørn – ønsker genvalg og valgt for 2 år.
På valg Michael Finke – ønsker genvalg og valgt for 2 år.
Revisor – Marianne Rud og Torben Andersen blev genvalgt.
Suppleanter. Lene Henriksen og Jakob Knudsen blev genvalgt for 1 år.

5. Fastsættelse af kontingent.
Fastsættelse af kontingent for 2017/2018:
Person: dkk 50,-
Husstand: dkk 100,-
Forening: dkk 200,-
Virksomhed: dkk 300,-

6. Indkomne forslag.
Lokalrådet ønsker at der arbejdes med et samarbejde eller evt. en sammensmeltning af Lokalrådet og Sognegårdens bestyrelse. Sognegårdens bestyrelse offentliggjorde til sommerfesten, at man ville nedlægge den nuværende bestyrelse og i stedet danne en ny valgt bestyrelse med et sæt vedtægter o.s.v. Lokalrådet og den nye forening, ville have samme formål og derfor er tiden måske inde til en sammensmeltning.
Der var bred enighed på generalforsamlingen at der arbejdes videre på en sammensmeltning af Lokalrådet og Sognegårdens bestyrelse.

7. Eventuelt.
Legeplads – der er ønske om at den renoveres. Måske kunne der søges fonde.
Drigstrup Lokalråd | Lykkedamsvej 29, Drigstrup, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 20204636 | jcarstensen@hotmail.dk