Om os / Referater / Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016

Generalforsamling tirsdag d. 21. september 2016 kl. 19:00
I Drigstrup Sognegård

Fremmødte:
Stig Danielsen
Carsten Madsen
Henriette Nielsen
Jane Bjørn
Michael Finke
Lene Henriksen
Jakob Knudsen
+ 8 lokale borgere

Referat:

1. Valg af dirigent.
Formand Stig Danielsen byder velkommen og takker for fremmøde. Torben Andersen blev foreslået og valgt som dirigent. Torben Andersen kunne konstatere, at generalforsamlingen var varslet korrekt og derfor fuld beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning.
Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Stig Danielsen.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab.
Regnskabet blev gennemgået af Michael. Regnskabet blev godkendt.

4. Valg.
På valg formand Stig Danielsen – ønsker genvalg. Valgt for 2 år.
På valg bestyrelsesmedlem Henriette Nielsen – ønsker ikke genvalg.
Jørgen Carstensen, repræsentant for Lykkedamsvej blev valgt for 2 år.
Revisor – Torben Andersen blev valgt for 2 år.
Suppleanter. Lene Henriksen og Jakob Knudsen blev genvalgt for 1 år.

5. Fastsættelse af kontingent.
I vedtægterne fjernes beløb i §4 . I §3 tilføjes person som mulighed. Årsag til fjernelse af beløb er for at undgå vedtægtsændringer ved kontingentændringer.
Fastsættelse af kontingent for 2016/2017:
Person: dkk 50,-
Husstand: dkk 100,-
Forening: dkk 200,-
Virksomhed: dkk 300,-

6. Indkomne forslag.
Ingen

7. Eventuelt.
Ingen kommentarer.
Drigstrup Lokalråd | Lykkedamsvej 29, Drigstrup, 5300 Kerteminde  | Tlf.: 20204636 | jcarstensen@hotmail.dk